Evliliğe Hazırlık

By | 11 Eylül 2014

hasema

 

evlilik2Alkame’den, dedi ki: “Abdullah İbn Mesud ile beraber idim. Minâ’da onunla Osman (İbn Affân) karşılaştı ve: Ey Ebu Abdurrahman! Sana ihtiyacım var dedi. Sonra birbirleriyle baş başa kaldılar.

Osman: ‘Ey Ebu Abdurrahman, daha önce bildiğin gençliğini sana hatırlat­mak üzere seni bakire bir kızla evlendirmemize ne dersin?’ dedi. Abdullah onun böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını görünce, bana işaret ederek: ‘Ey Alkame’ dedi. Ben de onun yanına vardığımda Osman’a şunları söylüyordu: Sen madem böy­le diyorsun, andolsun Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- bize şöyle demişti: “Ey gençler topluluğu, sizden evlenebilen kimse evleniversin. Evlenmeye gücü bu­lunmayan kimse ise oruç tutmaya baksın. Çünkü oruç tutmak, oruç tutan kimse için şehveti kıran bir şeydir.”

Açıklama:

Çocuğun ilk yetişim evreleri ve özellikle on yaşma kadar olan evresi eğiti­minde en önemli merhalelerdendir. Bu merhalede çocuklar hemen hemen bü­tünüyle annelerinden babalarından ve eğitimcilerinden öğrendikleriyle büyürler. Kız ya da erkek fark etmeksizin bütün çocuklar alışkanlıklarını, huylarını, adetle­rini, ahlaki özelliklerini bu dönemde çevrelerinden alırlar.

Bu dönemde çocuk gerek ahlaki açıdan gerekse ilim ve edep olarak güzel bir terbiye ile yetiştirilirse, artık bu çocuğun ebeveyni için büyük bir mutluluk vardır. Allah’ın izniyle çocukları henüz yetişme döneminde aldığı bu sağlam terbiye ile hayatını devam ettirecek, yaşam binasını sağlam temellere dayandıracaktır.

Sağlam bir terbiye ile yetişen çocuklar ergenlik çağına geldikleri zaman, eği­timcilerinin sözlerini en güzel şekilde uygulamaya koyulacaklardır. Kendilerine Allah’a itaat üzerine bir yaşam sürmeleri gerektiği telkin edildiğinde hiç taviz ver­meden dinlerine iyiden iyiye sarılacaklardır. Hayatları boyunca karşılaşacakları zorluklar, sert rüzgârlar onları asla yıkamayacaktır.