Evde Ölüm Olursa

By | 4 Eylül 2014

feraceler

 

olumHele can boğaza dayandığı zaman, O vakit siz bakar durursunuz. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Mademki ceza görmeyecekmişsiniz, Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz! Fakat (ölen kişi Allah’a) yakın olanlardan ise, Ona rahatlık, güzel rızık ve Naim cenneti vardır. Eğer defteri sağdan verilenlerden ise, Ey sağcılardan olan kişi, sana selam olsun!” denir. Eğer, sapık yalancılardan ise, Ona kaynar sudan konukluk sunulur. Cehenneme sokulur. Doğrusu kesin gerçek budur. Öyleyse çok büyük Rabbinin adını teşbih et. ”

Açıklama:

İmam el-Cevzî şöyle demiştir: “Ne zaman öleceğini bilmeyen kimsenin her an ölecekmiş gibi hazırlıklı olması, gençliğine ve sağlığına aldanmaması gerekir. Çünkü ölenlerin azı yaşlılardan, çoğu gençlerden oluşmaktadır. Bundan dolayı çok yaşayanların sayısı azdır. Öyleyse olanca gücümüzle Allah’a isyan etmekten kaçınmalıyız. Çünkü isyanın sonu kötüdür. Nice isyanlar var ki, bu isyanlara bulaşanların ebedî olarak ayaklan kaymıştır.”

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Şu beş şeyi ganimet biliniz: Ölüm gelmeden önce hayatı, hastalıktan önce sağlığı, meşguli­yetten önce boş vakti, ihtiyarlıktan önce gençliği ve fakirlikten önce zenginliği.”1536

Hz. Ömer şöyle demiştir: “Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz, amelleriniz sizin için tartılmadan siz onları tartın ve Allah’ın huzuruna çıkmaya hazır olun! Çünkü o gün bütün yaptıklarınızla Allah’a arz olunursunuz; öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz. ”

Bundan dolayı bütün müslümanlann kendi nefsi ile baş başa kalıp dünyada yaptığı her fiilden ve söylediği her sözden dolayı onu hesaba çekmesi gerekir. Çünkü bu dünyada kim kendini hesaba çekerse ahirette onun hesabı kolay olur.

Bu hadisi Hâkim ve Beyhakî İbn Abbas’tan nakletmiştir. Elbânî “Sahîhu’l-Cami”’ de bu rivayetin sahih olduğunu ifade etmiştir.