Son Anlarını Yaşayan Kişinin Kıbleye Nasıl Çevrileceği

By | 4 Eylül 2014

kuran

 

ölüm hakkında bilgiBera b. Azib’in rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: Yatmak istediğinde namaz abdesti gibi abdest al Sonra sağ tarafı­na doğru yat. Sonra şöyle dua et: “Allah’ım ben yüzümü sana teslim ettim. İşimi de sana havale kıldım. Sırtımı (sevabını) umarak ve (azabından) korkarak sana dayadım. Senden kurtulup iltica edecek ancak sen varsın. İndirdiğin kitabına iman ettim. Gönderdiğin Peygamberine de inandım.” Bunlar son sözün olsun. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölmüş olursun’. Buyurdu Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd. Hâkim bu rivayetin sahih olduğunu ifade etmiştir. Zehabı de bunu kabul etmiştir.

Açıklama:

Bu konuda âlimler iki farklı görüş belirtmişlerdir;

1. Yüzü kıbleye gelecek şekilde sırtı üzere yatırılması.

2. Yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yanı üzere yatırılması.

Hadiste “yüz” kelimesinden maksat, bütün bedendir. “Sırtını dayamak” ifa­desi de Allah’a güvenip dayanmaktan kinayedir.

Bu hadis bize üç önemli sünneti öğretmektedir.

1- Uykuya yatarken abdest almak. Önceden abdestli olanın yatacağı zaman yeniden abdest alması gerekmez; çünkü amaç, yatağa abdestli olarak girip, o şekilde uyumaktır.

2- Sağ tarafına yatarak uyumak. Çünkü Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem bu şekilde uyumuş ve uykuya bu şekilde başlanmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca her işinde sağdan başlamak da Hz. Peygamberin biz müslümanlara bir başka tavsiyesidir. Bu şekilde yatmakla, bu tavsiye de yerine getirlmiş olmaktadır.

3- Yatarken ve yatakta Allah’ı zikretmek. Müslümanın her işinde son sö­zünün, Allah’ı zikir/anmak olması asildir ve güzel bir davranıştır. Zira insanlar öldükleri hal üzere diriltileceklerdir.

Bu hadiste bildirildiği üzere yatağına giren kimse, o gece ölecek olursa, fıtrat üzere yani müslüman olarak ölecektir ki, ömrün İslam üzere son bulmuş olması son derece önemli bir husustur.