Esmaül Hüsna Nedir

By | 1 Ağustos 2019

ESMA’ÜL HÜSNA NEDİR

Esmaül Hüsna, arapça bir tamlama olup, “Güzel isimler” demektir. ,

Esmaül Hüsna denildiği zaman Yüce Allah’ın güzel isimleri akla gelir.

Allah en güzel isimlerin sahibidir. Bunları okumak, ezberlemek ve manalarının şuuruna ermek büyük bir sevaptır.

Peygamberimiz (s.a.v) bir Hadisi Şerifinde, “Muhakkak Allahû Teâlâ’ya mahsus olarak doksandokuz isim vardır. Her kim bunları okur (veya ezberlerse) cennete girer.” buyurmuştkur.

Yüce Allah’ın bu doksandokuz isimden başka pek çok güzel ismi mevcuttur. Bunları söyleyerek, Allah’a dua edilir. Allah’ı bilmek isimlerini ve sıfatlarını bilmekle mümkün olacağından Esmaül Hüsna’yı her müslümanın öğrenmesi lazımdır. Bu suretle O’nun rızası kazanılmış olur.

Allah kendisini Esmâü’l-Hüsnâ en güzel isimler ile isimlendirmiştir (el-A ‚râf, 7/180; el-Isrâ, 17/1 10; Tâhâ, 20/7; el-Haşr, 59/24).

Doksan dokuz adet olan bu isimlerin başında “Allah gelir.

Diğer isimlerin hiçbiri anlam ve içerik itibarıyla “Allah” isminin yerini alamaz. Bu nedenle, Islâm’a girecek kişi, “Lâ ilâhe Illâllah” der; “Lâ ilâhe illa rahman” demez. Namaza başlarken, “Allahü Ekber”der; “Rahman Ekber” diyemez. Allahu Teâlâ’nın bütün isimleri güzeldir. Kur’an-ı Kerîm’de, “Allah’ın güzel isimleri vardır. O halde Allah’a o güzel isimlerle dua edin” (el-A’râf, 7/180);

Diğer Dua ve Havas Kitaplarımız