Er Rahman İsmi İle Dua

By | 29 Mart 2014

Dua insanı Rabbine yaklaştıran en önemli vasıtalardan biridir. Allah’ın  güzel isimleriyle dua etmenin fazileti ise çok büyüktür. Duamızı Esma ül hüsna ile edersek duaya icabet daha çabuk olur Allah’ın izniyle…Her isme ayrı bir dua edilebilir , Er Rahman ismi ile Dua edilmesi de çok faziletlidir. Er Rahman ismi ile duaya örnek olarak aşağıda ki duayı sizinle paylaşıyoruz;

er Rahman ismi ile duaEr Rahman İsmi İle Dua ;

SENİ SEVDİKÇE SEVELİM

Ey Rahman olan, dünyada Müslüman, kâfir ayrımı yapma­dan bütün kullarına rahmet, lütuf ve ihsanla muamele eden Allah’ım. Senin hâzinelerin, bitmez, eksilmez ve Sen herkese lütuflarından bol bol vermeyi seversin.

Sen lütufları sınırsız ikram Güneşi, Cömertliğin Kaynağı Rahmansın.

“0 Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Gaybı da, müşahede edileni de bilendir. RAHMAN, Rahîm olan O’dur.” (Haşrsûresi, 22]

Senin “ALLAH” isminden sonra en büyük ismin olarak bi­linen “RAHMAN” ismin ezelden ebede bütün mahlûkâtını ku­şatır. Sen dünyaya gelen her mahlûkunun imdadına rahmetin­le yetişirsin. Anne karnında bebeğe en güzel bir şekilde rah­metinle bakan Sen, dünyaya gelince RAHMAN isminin tecel­lisi, rahmet hâzinesi olan, süt verir, anne babayı evladına hiz­metçi kılarsın.

Annelerdeki şefkat Senin RAHMAN isminin tecellisidir.

Ölünceye kadar ayrım yapmadan bütün kullarına bol bol rahmet, bereket ve ihsanda bulunursun. Öldükten sonra ka­birde, mahşerde ve Cennet’te Rahman ve Rahim isimlerinin muhteşem tecellileri devam eder.

Hücre için hücre zarı rahmet, insanlarve dünya için atmos­fer rahmettir.

Senin Habibin, Merhamet ve Muhabbet Kaynağı Muhammed’in (s.a.v.) bütün insanlara bir Rahmet Güneşi ola­rak gelmiştir. Senin RAHMAN isminin ve merhametinin en

görkemli tecellisidir. Onsekiz bin âleme rahmettir.

Senin rahmetin her zaman gazabının önündedir. Bizler Ümmeti Habibullahız. Bizlere Rahmetin ve muhabbetin­le tecelli et. Senin RAHMAN ismin bir Merhamet Güneşi gibi Cehennemin nârını da söndürebilir. Ne olur Habibin Aşkına bizlere Rahmaniyetinle tecelli et. Bizleri aşkına kilitle. Arttıkça artan aşkını, Rahmaniyetin hürmetine kullarına nasip eyle.

Senin Rahmaniyetin şümullü bir rahmettir. Hak edeni ve etmeyeni kuşatan, herkese, lütuflar, ihsanlar, rızıklar ve ni­metler verensin.

Sen ikramları saymakla asla bitmeyen Merhamet Güneşisin. Merhametin mevcudatı kuşatmış ve selim aklı sana meftun etmiştir.

Sen sınırsız merhamet, rızık, ikram, cömertlik, muhabbet ve bütün kemal sıfatların kaynağı Rahmansın.

Sen rahmet hâzineleri sınırsız Rahmansın. Sen kullarına rahmetinden bol bol vermeyi, alamayacağı kadar çok verip, kullarını nimetlerine ve rahmetine gark eden, RAHMAN ve Ganisin.

Senin şümullu Rahmaniyetinin büyüklüğü karşısında, kul­larının şirk dışındaki bütün günahları çok ama çok küçük kalır. Ancak her kulun, sana yakınlığının daha da artması için dua ve ibadet etmek zorundadır.

Ya RAHMAN, Ya Rahim, Ya Erhamerrahimin ve Ya Ekremel Ekremin, bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şâmil olan en­gin rahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Bizleri mahrum etme, bizleri rahmetinle kuşat ve günahlara kapalı yaşat. Bizlere Habibin gibi şumullu ve cami işler yaptır.

Sen bütün kullarına merhamet ve sevgiyle bakmayı bizlere lütfeyle. Bizleri, RAHMAN ismin hürmetine önce zatına, sonra esmalarının tecellileri olan yaratılmışa âşık, vurgun ve tutkun eyle. “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı teşbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. 0 her şeye kâdirdir.” ITeğabûn: 1] Seni teşbih edenlere nasıl meftun olmayalım.

Baktığımız her yerde Senin esmalarının ve RAHMAN ismi­nin tecellilerini görelim. Seni ve sanatlarını sevelim. Bizlere şumullu bir sevgi lütfeyle. Seni ve esmalarını sevdikçe seve­lim. Aşkınla Sana erelim. (Âmin)