Hicri Aylar

By | 29 Mart 2014

hicri aylar

Hicrî takvimde kullanılan on iki aya Hicri aylar veya Arabî aylar denir. Allahü Teala buyuruyor ki: “Hakikatte Allah katında ayla­rın sayısı, Allah’ın kitabında -ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri- on iki aydır. Onlardan dördü haram olan­lardır. İşte bu en doğru hesaptır. O halde (bilhassa) bun­larda (o haram aylarda) nefislerinize zulmetmeyin.”1

Hicri aylar ile ilgili Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Uçii bir arada gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ’dir. Biri de Mıudar kabile­sinin Receb’idir, o da Cemaziyelahir ile Şaban arasındadır.” Bu aylara hürmet etmek, diğer aylarda işlenebilecek günahlar­dan bu ayda çok daha fazla sakınmak gerekir. Zira bu aylarda yapılan ibadetlere diğer aylara nazaran çok daha fazla sevap verildiği gibi bu aylarda günah işleyen kimseler hem haram işlemiş, hem de bu ayların hürmetini muhafaza etmemiş olma hasebiyle çok daha fazla hata etmiş olurlar. Bu sebeple bu aylara tazimen son derece sakınıp yapılabilecek en güzel amelleri işlemeye gayret etmelidir. Ta ki mübarek ayların bereketine ve faziletine nail olalım

Hicri aylar ile ilgili rivayet edildi ki: “Ölüm sırasında susuzluğun dehşetinden korunmak ve ruhun bedenden imanla ve rahat bir şekilde çıkmasını, o bunalımlı dönemde şeytanın kandırmasından e min olmayı isterseniz, bütün ayların hakkını veriniz. O ay­larda kul olarak yapılması gereken ne ise onu yerine getirin.

Bunu bilhassa çok oruç tutarak, geçmişte işlenen günah­lara pişmanlık duyup tövbe ve istiğfar ederek, varlığın tek yaratıcısı olan yüce Allah ’ı çokça zikrederek yerine getiriniz. Böyle yaparsanız, Rabbiniz sizi esenlikle cennetine koyar. ”