Ensara Buğzetme

By | 3 Aralık 2014

ensarın önemiEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Münafığın alameti, Ensar’a buğzetmesidir. (Kamil anlamdaki) müminin alameti ise Ensar’ı sevmesidir.”
(Buhârî, İman 2, Menakıbu’l-Ensar 4; Müslim, İman 128 (74); Nesâî, İman 19)

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kimse, Ensar’a buğzetmez.”

(Müslim, İman 130 (77); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/34, 45, 72, 93)

(Buradaki Ensar’dan maksat; Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile muhacirlere Medine’de evlerini ve gönüllerini açıp konuk etmek, onlara ailelerinden daha fazla muamele etmek, mallarını ve canlarını onlara tahsis etmek, dostlarına dost ve düşmanlarına düşman olmak, her türlü yardımı etmek, İslam dinini yükseltmek için gayret sarfeden Medineli Müslümanlardır. Bununla birlikte İslam’a ve Müslümanlara yardım eden kimseler anlamına da gelebilir.)