El Kuddüs İsmi İle Dua

By | 8 Nisan 2014

El Kuddüs ismi ile dua

Esmaül Hüsna dualarımızın kabulü için en güzel vesilelerden biridir.Allah’ın güzel isimlerinin anlamlarını öğrenip onalarla dualarımızı etmemiz en makbul dualardan sayılmaktadır. El Kuddüs ismi ile dua etmekte dualarımıza icabet edilmesine sebep olacaktır.

El Kuddüs ismi ile duaya güzel bir örnekte şu duadır;

Ey KUDDÛS olan Allah’ım,

Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, gökleri ve yeri temiz yaratan Güzel Allah’ım. Sen Zat’ında, isimlerinde, sıfatlarında, her türlü noksanlıktan münezzehsin. Sen bütün kemal sıfat­ların kaynağı, sınırsız kemal ve cemal sahibisin.

Sen Mukaddessin.

“Göklerdekilerve yerdekiler; Melîk, KUDDÛS, Azîz ve Hakîm olan Allah’ı teşbih ederler.” (CumaSuresi, 1]

Zatı temiz olan ve yarattıklarının da temiz olmasını isteyen Güzeller Güzeli Allah’ım. Bize ve kıyamete kadar gelecek ne­sillerimize tertemiz bir hayat yaşamayı nasip eyle. Öylesine güzel ve temiz bir hayat yaşat ki meleklerin dillerine destan olalım.

Biz Habibinin ümmetiyiz. Habibinin Ümmetini ahir zaman fitnelerinden sen koru. Aşkınla kalplerimizi temizle. Günahlara tenezzül edip, bataklığa, esfeli sefiline düşenlerden eyleme. Tertemiz Aşkınla, bizi ve ruhumuzu tertemiz eyle.

ismi Azâmin ve Habibin hürmetine lütfeyle. Gönüller küfür kirinden temizlensin, insanlık Sana gelsin, Seni sevsin, terte­miz, tahrif olmamış dinine uysun.

Kâinatta insan eli değmemiş her yer temizdir. Senin KUDDUS ismin göklerde ve yerlerde her an temiz, duru ve pırıl pırıl yansımaktadır. Göklerde tertemiz galaksiler, yerde terte­miz sular, güller, çiçekler ve hava Senin KUDDÛS isminin te­cellileridir. Senin Habibin, KUDDÛS ismine ne güzel bir aynadır. Tertemiz bir hayat yaşadı. Yaptığı her işi kusursuz ve en güzel bir şekilde yaptı.

Senin kelâmın Kur’an, kimsenin el ve dil uzatamadığı ve uzatamayacağı ne pak ve muhteşem bir kitaptır.

Ey KUDDÛS olan Allah’ım. Bizlere ve nesillerimize terte­miz bir hayat yaşamayı lütfeyle. Bizleri pak kalpli, pak icraat- lı, yaptığı her şeyi güzel ve temiz yapan kullarından eyle. Sen Güzel ve Paksın, güzel ve pak olanları seversin. Gönüllerimizi paklardan pak eyle. Lütfen gönüllerimize lütfeyle. (Âmin]