El Aziz İsmi Şerifi

By | 21 Nisan 2014

El Aziz İsmi Şerifi

Allah’ın (c.c.) güzel Esma’larından El Aziz İsmi Şerifi ile dua etmek çok faziletlidir. El Aziz ismi Şerifi ile dua şöyle edebilirsiniz;

Ey AZIZ olan, sonsuz izzet sahibi ve her türlü noksan sıfat­lardan münezzeh olan Allah’ım. Sen, şanı en yüce olan, her zaman en üstün olan, Yüceler Yücesi ve Azizsin. Senin isim ve sıfatlarında hiçbir zaman noksanlık ve zillet söz konusu de­ğildir.

inanan kullarını aziz eder ve zilletten korursun.

Yoluna baş koymuş peygamberlere ve insanlara izzet, nam, şan ve şeref vermeyi çok sever ve onları başlara taç edersin.

“Allahı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah, AZIZ’dir, intikam sahibidir.” (İbrahim Suresi, 47)

Sen peygamberlerine “inanıyorsanız mutlaka üstünsü­nüz” (Al-i imran:139) diye söz verdin, inananlara geçici olarak mağlubiyet yaşatsan da, aslında o mağlubiyetler de bir zafer­dir. Sahabeler Hudeybiye anlaşmasına bir mağlubiyet diye ba­kıyordu. Sen bir fetih olarak baktın ve en kısa zamanda ne bü­yük fetih olduğunu herkes gördü.

Sen bizlere AZIZ ismini anlamayı lütfeyle. Senin AZIZ ismini anlayanlar bir anda muiz olur, sonsuz izzet, nam, şan ve şöh­rete kavuşurlar. Seni bulan her şeyi bulur ve iki cihanda aziz olur. Seni bilemeyen, bulamayan zavallılar her zaman zelil ve acınacak durumdadırlar.

Sen bizleri ve kıyamete kadar gelecek nesillerimizi AZÎZ eyle. Merde ve namerde muhtaç etme. Sadece ve sadece Kendine muhtaç eyle. Sen AZÎZ, sonsuz nam, şan ve hazineler sahibisin. Her şeyi Senden isteyelim, kimseden bir beklentiye girmeyelim, beklentiye tenezzül etmeyelim.

Allah’ım; ismi Azamin, Arşın, Kürsün ve Habibin hürmeti­ne bizlere sağlıklı, uzun ve çok bereketli bir ömür ver. Dünya durdukça duracak hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle. Sevenlerini AZIZ eyle.

Yoluna baş koyan âşıklarına, Tahtı Süleyman’dan ziyade taht ve bahtı Süleyman’dan ziyade baht ver. Madem istetiyor­sun, öyleyse ver Allah’ım. Gerçi Senin Azametin, izzetin karşı­sında bunlar çok küçücük dualar ama inşallah daha güzel dua etme kapılarını da bizlere açarsın.

Ey AZÎZ ve Alim olan Allah’ım, ilmimizi ve fehmimizi arttır. Bizleri ilminle aziz eyle.

Ey AZÎZ ve Çelil olan Allah’ım, ben aciz ve biçareyim. Küçücük sivrisineği, Nemrud’a üstün ve aziz kıldın. Sen bu aciz kuluna da hayırlı ve kalıcı işler yapmayı nasip eyle.

Ya Ekremel Ekremin, bizlere çok Kur’an okumayı ve haya­tımıza Kur’an bereketi gelmesini Sen nasip eyle. Aziz kitabın Kur’anla bizleri aziz eyle. Tarih boyunca hep Kur’an okuyanla­rı, okutanları, sevenleri, sevdirenleri aziz ettin ve başlara taç ettin.

Allah’ım Sana olan aşkımı, şevkimi, şükrümü, hamdimi, zikrimi arttır. Aşkınla bizleri aziz eyle.

Ey hâzineleri bitmeyen, eksilmeyen ve vermeyi seven Allah’ım. Sen AZÎZ ve Kerimsin. Ümmeti Muhammed’ine bil­diğin gibi ver. izzetine yakışır bir şekilde ver. Senin sürprizle­rin ve ikramın sınırsızdır. Bizim hayallerimiz senin ikramları­na, lütuflarına yetişmekten çok acizdir. Meccanen, lütufları- nı dileniyoruz Allah’ım, ikram ve lütuflarınla bizleri aziz eyle.

Sen Habibini mevcudatının en azizi, insanları hayvanların üzerinde aziz ve hayvanları da bitkilerin üzerinde aziz kıldın.

“Ümmetimden bana en şiddetli muhabbeti olanı, beni gör­meden kitapta gördükleriyle iman eden ve sevgice en fazla olan kavimlerdir.” Hz. Ebu Hureyre (r.a.j Sen bizleri Habibinle, Habibinin aşkıyla aziz eyle.

Sen Habibini aziz eyledin. Cennet’te, isminin yanına ismi­ni yazdırdın. Günde beş defa ezanlarla namını, şanını yüce ey­ledin. Sevenlerini bol ve bereketli eyledin. Düşmanlarını ebter (soyu kuru) eyleyip soylarını kestin.

Senin AZÎZ ismin Habibinde ne güzel birşekilde tecelli eder. Habibini gelmiş-gelecek cihan tarihinin en aziz, en muiz, en namlı, şanlı ve soylu insanı ettin. Onsekizbin âlemi Habibine meftun eyledin. Habibinin hayatını öğrenmeyi ve Habibini çok sevmeyi bizlere lütfeyle. Sen Habib’sin, Azizsin, Latifsin.