Dünya Malına Hicret Etmek İle İlgili Hadisler

By | 8 Ocak 2015

dunya-malina-hicret-etmek-ile-ilgili-hadislerHz. Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

“Ameller, niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti, elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.”

Alkame b. Vakkâs el-Leysî (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir: “Ömer ibnu’l-Hattâb’ı (radıyallâhu anh)’ı minberin üzerinde şöyle derken işittim: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:

“Ameller, niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti, Allah’a ve Rasulüne ise, onun hicreti Allah ve Rasulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir’ buyururken işittim.”