Dövme Yapmak İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

dovme-yapmakAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) saç ekleyene, ekletene, dövme yapan ve yaptırana lanet etmiştir.”

(Buhârî, Libas 78; Müslim, Libas 119 (2124); Ebu Dâvud, Tereccül 5 (4168); Tirmizî, Edeb 33 (2783); Nesâî, Zinet 23, 70, 72; İbn Mâce, Nikah 52 (1987); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/21)

(İslam bilginleri, dövme yaptırmayı, Allah’ın yarattığı şekil ve surette kalıcı değişiklik meydana getirdiği için caiz görmemişlerdir. Bundan dolayı da hem yapanın ve hem de yaptıranın bu eylemden kaçınmaları gerektiğini belirtmişlerdir (B.k.z: Heyet, a.g.e., 2/82).)

Abdullah ibn Mes’üd (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzden kıl yolan ve yolduran kadınlara, güzellik için diş törpülettiren kadınlara, Allah’ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet etmiştir.”

(Nesâî, Zînet 23, 24, 26)