Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 8

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-8Yolcu ve köle cumanın farz olmasında sebep olabilir mi?

Ebu Hanife, Şafiî ve Eşheb’in rivayetine göre Malik yolcu ve kölenin cumayı kıldıkları takdirde o günün öğlesinin farzının onlardan düşmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir.

İbn-i Kasım’ın rivayetine göre Malik ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel bunun caiz olmadığını söylemişlerdir.

– Çocuk cuma namazı kıldırabilir mi?
Şafiî’ nin bu hususta iki görüşü vardır:

Birincisi, çocuk (cuma kıldırma hususunda) baliğ kimse gibidir.

İkincisi kıldıramaz. Çünkü çocuk, cuma kılmakla ondan öğlenin farzı düşmez, zira ona öğle farz değildir.
Şafiî’nin ikinci görüşü Hanefî, Malikî ve Hanbelî’nin de görüşüdür. Zira bunlar çocuğun herhangi bir farz namazı kıldıramayacağı görüşündedir. Buna göre cumayı hiç kıldıramaz. Şafiî ulemasının çoğunluğuna göre caizdir. İmamu’l-Harameyn diyor ki:

“İhtilaf cumayı kılacak cemaatin (ki Şafiîde bu sayı kırk kişidir) namazı kıldıracak çocuk dışında tamam olması durumundadır. Eğer sayı o çocukla tamamlanıyorsa çocuğun kıldırdığı cuma sahih olmaz/’