Dikkati Dağıtmayacak Kadar Oyuncak Alın

By | 1 Ağustos 2019

Çocuğun benliği eşyaya dokunabildiği, eşyanın işlevlerini öğrenebildiği kadar güçlenir.

Eşyalar arasındaki ilişkiyi, eşyayla olaylar arasındaki bağı çözdükçe zihinsel gelişimi hızlanır.

Eşyayı farklı duyularla kavradıkça duyusal gelişimi sürer.

Bir tek eşyayla uzunca zaman geçirdikçe onunla duygusal bir bağ kurar. Ve eşyanın ruhuna erişir çocuk…

Eşyaya nüfuz edebilen çocuk güçlü bir ruha sahip olur.

Eşyaya nüfuz edebilmek bir ihtiyaçtır. Benliğin güçlenebilmesi için gerekli bir ihtiyaçtır bu.

Çocuğa çok sık oyuncak almak, onun bir eşyada derinleşmesine engel olur.

Çocuğun bir eşyanın işlevlerini, parçalarının birbiriyle ilişkisini tanıyabilmek için zamana ihtiyacı vardır.

Bundandır ki, çocuğun tek tek oyuncaklarla bütünleşmesi, bir oyuncakta derinleşerek bütünleşmesi için çok oyuncak değil, çocuğun sevdiği bir oyuncakla zaman geçirmesi hedeflenmelidir…

Sürekli yeni bir eşyayla tanışan, devamlı yeni oyuncak alınan çocuklar bir eşyada derinleşmek yerine hep bir sonrakine odaklanırlar. Her yeni odak noktası çocuğun dikkatini daha da dağıtır…