Diğer Mezheplerde Durum

By | 22 Ekim 2014

mezhep değiştirilebilir miEn ihtiyatlı, ya da doğruya en yakın görüşü,-eğer telfik anlamı içermiyorsa- bazen, diğer mezheplerin görüşlerini öğrenmekle rahat anlayabiliriz. Onun için:
Mâlikilerde, döllenme olduktan sonra, kırk günden önce de cenini aldırma ya da düşürme caiz değildir .
Şâfiler ve özellikle Gazali de aynı görüştedirler. Ancak mâl ilk kırk gün içinde az, ikinci de daha fazla üçüncü de harama daha sonra ise ittifakla haramdır .
Hanbelîlere göre, sadece ilk kırk günde helâl bir yöntemle nutfeyi düşürmek caizdir. Ancak mutemet görüşe göre, bu da bu mezhebin görüşü de Hanefîler gibidir; döllenmeden itibaren 120 gün içinde, yani ruh üflenmeden önce cenini düşürmek caizdir. Ondan sonra kesinlikle haramdır