Cuma Namazına Gitmeden Önce Boy Abdesti Almak

By | 5 Kasım 2014

cuma-namazina-gitmeden-once-boy-abdesti-almakAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
– ‘Sizden birisi Cuma namazına gelmek isterse boy abdesti alsın/yıkan

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Her yedi günde bir boy abdesti alıp başını ve bedenini yıkamak, her Müslüman üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.”

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Cuma günü boy abdesti almak, her ihtilam olan kimseye vaciptir.”