Cuma Günü Gecesinin Faziletleri

By | 24 Eylül 2014

CumaNamazı.Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz en faziletli günleriniz Cuma günüdür. O günde Adem (a.s) yaratıldı. O günde vefat etti. Sur’a o gün üfürülecek, kıyamet gününün saikası o gündür. O halde Bana bolca salatü selam getiriniz. Şüphesiz getireceğiniz Salatü Selamlar Bana arz olunup ulaştırılır. Bunun üzerine:
“Ey Allah’ın Rasulü! Mezarda defnolulunduğun halde bu nasıl olur?” denildi. Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) Toprak oldun derler. Halbuki Allah yeryüzüne Peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi haram etmiştir. ”(Ebu Davud Sünen, 1047)
Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) buyurdu ki: Şüphesiz Allahü Te- ala, Cuma günü istisnasız olarak hiçbir Müslüman’ı bırakmaksızın hepsinin günahlarını affeder.”(Tergib ve Terhib, 1/492)
Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) buyurdu ki: “Cuma günü her¬hangi bir saatte:
La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel arzı ya zel celali vel ikram
Bu şekilde dua aedilirse, mutlaka icabet olunur.” (Camiussağir)