Cuma Gecesi Okunacak Zikirler

By | 19 Mart 2014

Cuma Gecesi Okunacak zikirlerMübarek Cuma Gecesi Okunacak zikirler çok faziletli ve ecri çok fazladır. Cuma Gecesi Okunacak zikirler ile ilgili  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İz,â Ziilzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabın­dan, kıyametin dehşetli anlarından korur.”

+ Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat eder­se, cennete girer, Cuma giinii ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre “şehit olarak ölür” buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü’l-İstiğfar duası denilir ki, o) dua{da) şudur:

[Allahümme eııte Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va ‘dike mesteta ‘tü. Ebûü leke

bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfır lî feinnehü lâ yağfirüzzünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana ‘tü.]

“Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gü­cümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.

Cuma Gecesi Okunacak zikirlerden bir diğeride şöyledir ; Ben, Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahları­mı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu mu­hakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. ” 1