Abdullah B. Abbasın Medine’ye Hicreti

By | 19 Mart 2014

Abdullah B. Abbasın Medine'ye Hicreti

Abdullah B. Abbasın Medine’ye Hicreti Müslümanlar Medine’ye hicret ettiğinde olmamıştır. Müslümanların hicreti sırasında Abdullah b. Abbas he­nüz üç yaşındaydı, babası Müslüman olmadığı ya da kendini gizle­diği için hicret etmemişti. Bunun için Abdullah, anne-babası ile birlikte Mekke’de kaldı.

Abdullah’ın çocukluğu on yaşına kadar anne-babasının yanında geçti. Abdullah B. Abbasın Medine’ye Hicretinden önceki bu günleri O şu sözlerle anlatır:

“O gün ben ve annem Mustazaflardandık (ezilenler).”

Abdullah B. Abbasın Medine’ye Hicreti babası Mekke’nin fethinden bir süre önce Müslüman olduğunu açıklamaya karar verince ailesi ile birlikte  hicret etti. Bu sırada Allah Resûlü (a.s.m.) Mekke’yi fethetmek için hazırlanmış, ordusu ile birlikte Cirane’ye kadar gelmişti. Oğlu ile birlikte Allah Resûlü’ne (a.s.m.) biat eden Hz. Abbas, orada beklemeyip hemen Mekke’ye geri döndü.