Şeytan Taşlamak

By | 19 Mart 2014

Hacı ziyâret tavâfım yaptıktan sonra Mina’ya döner. Şeytan Taşlamak için orada ikâmet eder. Bayramın ikinci günü güneş zâil olunca (öğle na­mazının vakti girince) üç cemreye; Cemre-i Ulâ, Cemre-i Vustâ ve Cemre-i Akabe’ye (üç şeytana da) taş atar. Bu üç cemreye taş atmaya Cemre-i Ulâ’dan başlar, ona yedi taş atar. Bu yapılan işleme Şeytan Taşlamak denilir.

Şeytan Taşlamakta her bir taşı atarken:“Bismillâhi Allâhu ekber” der. Yedi taşı at­mayı bitirince orada (Cemre-i Ulâ’nm yanında) durur ve duâ eder, Allâh-u Te’âlâ’ya hamdeder ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-Ü selâm eder. Duâda ellerini kaldırır. Anne-babası ve Müslüman kardeşlerinin affını ister.

Şeytan Taşlamak

Kaide şudur; sonrasında taş atma olan her taş­lamadan sonra orada durur ve bu şekilde duâ eder. Sonrasında taşlama olmayan taş atmadan sonra ise durmaz, oradan ayrılıp gider.

Sonra Cemre-i Vustâ’ya (orta cemre-ikinci şeytana) aynı şekilde her bir taşı atarken:

“Bismillâhi Allâhu ekber” diyerek yedi taş atar. Bu taşı atmasının sonrasında taşlama oldu­ğundan orada durur ve bir önceki gibi duâ eder.

Sonra Cemre-i Akabe (son cemre)ye aynı şekilde yedi taş atar, fakat orada durmaz, çünkü Cemre-i Akabe son cemredir, sonrasında cemre yoktur. Bu sebeple sonrasında taş atma da yoktur.

Nitekim bayramın birinci günü sadece Cemre- i Akabe’ye taş attığından ve Cemre-i Akabe son cemre olduğundan orada da durmayıp devam eder. Bayramın üçüncü günü de zevalden sonra üç cem­reye bir önceki gündeki sıra ile aynı şekilde taş atar. Bayramın üçüncü günü zevalden sonra şeytan taşlamalarını bitirir bitirmez Mekke’ye dönmek is­terse, güneş batmadan önce Mekke’ye döner.

için orada ikâmet eder. Bayramın ikinci günü güneş zâil olunca (öğle na­mazının vakti girince) üç cemreye; Cemre-i Ulâ, Cemre-i Vustâ ve Cemre-i Akabe’ye (üç şeytana da) taş atar. Bu üç cemreye taş atmaya Cemre-i Ulâ’dan başlar, ona yedi taş atar.

Her bir taşı atarken:

“Bismillâhi Allâhu ekber” der. Yedi taşı at­mayı bitirince orada (Cemre-i Ulâ’nm yanında) durur ve duâ eder, Allâh-u Te’âlâ’ya hamdeder

ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-Ü selâm eder. Duâda ellerini kaldırır. Anne-babası ve Müslüman kardeşlerinin affını ister.

Kaide şudur; sonrasında taş atma olan her taş­lamadan sonra orada durur ve bu şekilde duâ eder. Sonrasında taşlama olmayan taş atmadan sonra ise durmaz, oradan ayrılıp gider.

Sonra Cemre-i Vustâ’ya (orta cemre-ikinci şeytana) aynı şekilde her bir taşı atarken:

«.^5’Îaİj! 4Î1I £-^0»

“Bismillâhi Allâhu ekber” diyerek yedi taş atar. Bu taşı atmasının sonrasında taşlama oldu­ğundan orada durur ve bir önceki gibi duâ eder.

Sonra Cemre-i Akabe (son cemre)ye aynı şekilde yedi taş atar, fakat orada durmaz, çünkü Cemre-i Akabe son cemredir, sonrasında cemre yoktur. Bu sebeple sonrasında taş atma da yoktur.

Nitekim bayramın birinci günü sadece Cemre- i Akabe’ye taş attığından ve Cemre-i Akabe son cemre olduğundan orada da durmayıp devam eder. Bayramın üçüncü günü de zevalden sonra üç cem­reye bir önceki gündeki sıra ile aynı şekilde taş atar. Bayramın üçüncü günü zevalden sonra şeytan taşlamalarını bitirir bitirmez Mekke’ye dönmek is­terse, güneş batmadan önce Mekke’ye döner.