Çocuğa Namaz Kılma Emrinin Ne Zaman Verileceği

By | 18 Kasım 2014

ikindi namazının önemi Sebre ibnu’l-Cuhenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Çocuk yedi yaşma geldiğinde ona namaz kılmayı emredin. On yaşına geldiğinde ise namaz kılmazsa onu dövün.”

Sebre ibnu’l-Cuhenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Çocuklarınız, yedi yaşına geldiklerinde onlara namaz kılmayı öğretin. On yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa dövünüz.”
Çocuğa namazın emredilebilmesi için onun mümeyyiz olması lâzımdır. Çoğunlukla yedi yaşından itibaren çocuk mümeyyiz olmaya başladığı için, bu yaşla kayıtlandırılmıştır.
Bu emrin gereği olarak, çocuğa erkek olsun, kız olsun namazın şartlan, rükünleri ve namaz sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerim’den bir bölümün öğretilmesi lâzımdır. Bunun için gerektiğinde varsa çocuğun malından, yoksa babasının malından o da yoksa anasının malından harcamada bulunabilir. İmam Nevevî “Fatiha ve farzlardan başka şeyi öğretmek için çocuğun malından ücret verilebilir mi? Bu konuda iki cevap vardır. Esah olanına göre verilebilir” demektedir.
Çocuk on yaşına geldiğinde buluğ çağı yaklaştığı için, namaz kılmazsa dövülmesi emredilmektedir. Bu çocuklara değil, velilere hitabeden bir emirdir. Bu emrin vücûb için mi yoksa nedb için mi olduğu ihtilaflıdır. Şâfiîler emrin vücûb ifâde ettiği, Hanefiler ise, mendubluk için olduğu görüşündedirler.