Cinleri Yakan Dua

By | 10 Temmuz 2014

kuran

ruh

Cinleri Yakan Dua

Şayet, bir insan vücuduna girmiş olan ci­ni yakmak istiyorsan, hastanın sağ kulağına 7 defa ezan, birer defa da Fatiha, Felak-Nas, Ayet-el Kürsi, Saffat, Haşir sûresinin sonunu, Tarık sûrelerini oku. Cin sanki bir ateşin içine düşmüş gibi yanacaktır. Okuma esnasında hastanın gözlerine açılmış bir Kur’an tut ki cin oradan çıkıp hastayı kör etmesin. Allah, her şeye şahittir.

Kim uyumadan önce Ayetel Kürsiyi 11 defa okursa, şeytan asla ona yaklaşamaz. Ayetel Kürsi 11 defa sara hastasının başına okunup üflenirse Allah’ın izni ile ayılıp kendi­ne gelir.

Cin ve evlerde oturan “ummar” namında­ki cinleri defetmek için şu âyet yazılıp duvara asılır. Sekiz defa Ayetel Kürsi yazılıp bu âyete ilave edilir. Söz konusu âyeti kerime şudur:

Okunuşu:

Ve izâ gara’tel Gur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yü’minûne bil âhireti hıcâbem mestûrâ ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten en yefgahûhü ve fî âzânihim vagrâ ve izâ ze- kerte rabbeke fil Gur’âni vahdehû vellev alâ edbârihim nüfûrâ.

Anlamı: Cinleri Yakan Dua

Kur’an’ı okuduğun vakit, seninle ahirete inanmayanlar arasına örtülü bir perde koy­duk. Kalp ve kulaklarına onu anlamamaları için engeller koyduk. Sen Kur’an’da rabbini tek başına andığın vakit, arkalarını dönüp nefret duyarak kaçtılar.

Cinlerden korkup çeşitli hayaller görene yukarıdaki âyet okunursa ve Fein tevellev fe gul… âyeti ile birlikte yazılıp üstünde taşıttın- lırsa Allah’ın izni ile rahatsızlığı sona erer.

Şeytan ve cinlere şayet kasem okunursa çok faydalı sonuç alınabilir. İşte söz konusu kasem ve yemin: “Allah’ın en büyük ismi ile yemin ederim ki bu isimle kendisine dua edil­diğinde kesinlikle kabul eder. Bu isimle bir şey istenildiğinde verir. O isim Allah katında malumdur. Onun katında saklıdır ve o isim bir hazinedir. Alemlerin Rabbi adına bu mekanı- vücudu terk edin ve bir daha oraya dönmeyin! Allah’ın izzeti hakkı için…

Bir türlü ayılmayan ve mecnun için şu ayetler yazılır ve hastanın sağ pazusu üstüne asılır. Allah’ın izni ile korunacaktır.

Cinleri Yakan Dua Okunuşu:

Lev enzelnâ hâzel Gur’âne alâ cebelin lera- eyhehû hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Gul ûhiye ileyye ennehüstemaa neferun minel cinni fe gâlû innâ semi’nâ gur’â- nen acebâ yehdî ilerrüşdi fe âmennâ bihî velen nüşrike birabbinâ ehadâ ve ennehü tealâ ced- dü rabbinâ mettehaze sâhıbetev velâ veledâ ve ennehü kâne yegûlü sefîhünâ alallâhi şetatâ.

Anlamı:

Biz bu Kur’an-ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu, baş eğmiş, çatlamış görür­dün. Bu misalleri insanlara, düşünsünler diye veriyoruz. De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur’an dinleyip sonra şöyle dedikleri bana vah- yolundu: “Biz harikulade güzel bir Kur’an dinle­dik, doğru yola iletiyor. Ona inandık. Artık Rab- bimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğ­rusu Rabbimizin şanı yücedir. O ne eş ne de ço­cuk edinmiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz Al­lah hakkında yalan şeyler söylüyormuş.”