Çiftçilerin Pazara Getirdiği Ticaret Mallarını Yollarda Karşılama

By | 6 Aralık 2014

Into The FieldsAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) satılık (ticari) malları (pazara girmeden) yolda karşıla(yıp satın al)mayı yasakladı.”

(Buhârî, Büyü’ 71; Müslim, Büyu’ 14 (1517)

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Ticaret mallan, pazar yerlerine indirilinceye kadar (onları yollarda) karşılamayın.”

Buhârî, Büyü’ 71; Müslim, Büyu’ 14 (1517); Ebu Dâvud, İcare 43 (3436)