Çeşitli Konularda Fetvalar

By | 8 Ekim 2014

cesitli-konularda-fetvalar1. Hayvanları iğdiş yapmak (kısırlaştırmak) caiz midir?

Kedi dâhil, bütün hayvanları kısırlaştırmak caizdir. Bazıları atın kısırlaştırılması haramdır demişlerdir.

2. İnsanları kısırlaştırmak caiz midir?

Hayatî bir zorunluluk olmadıkça insanları kısırlaştırmak haramdır.

3. Cennet kimler için vaciptir?

Peygamberimiz şöyle buyurdular: “Kim, Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resûl olarak Hz. Muhammed’i seçtim, onlardan memnun kaldım” derse cennet ona vacip olur.”

4. Hayır ve şerrin değerlendirilmesi nasıl olur?

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her hayır en az on mislinden, yedi yüz misline sevabıyla yazılır. İşlediği her günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.)

5. Cennete girmenin belgesi nedir?

Cennete girmenin belgesi iman ile vefat etmektir. Yani, bu dünyadan ayrılırken Allah’a şirk koşmadan, hayatı boyunca taşıdığı iman mührü olan “Lâ ilahe illallah Muhammedürrasûlüllah” Kelime-i Tevhid’ini kalbinde muhafaza ederek ayrılmaktır. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Kimin son sözü “Lâ ilâhe illallah” olursa cennete girer”

6. Bir kimsenin dua ederken başkasının hakkı için istemesi doğru mudur?

Bir kimse dua ederken”bihakkı fülanın” veya “bihakkı enbiyâike ve evliyâike” yahut “bihakkı rusulike” veya “bihakkı beytike” yahut “bihakkı meş’ari’l-harâmi” demesi mekruhtur. Çünkü mahlûkun Allah üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Ancak dua ederken; “bida’veti nebiyyike” veya “bihurmeti nebiyyike” demek caizdir.

7. Dua ederken elin birisi diğeri üzerine konur mu?

Dua ederken elin birisi diğerinin üzerine konmaz. En efdali; avuç içlerini açıp, aralarını az da olsa ayırmaktır. Dua ederken elleri göğüs hizasına kaldırmak müstehaptır. Özürlü bir kimsenin şehadet parmağını kaldırması da el açma yerine geçer.