Cenazeler ile İlgili Sorular

By | 29 Eylül 2014

cenazeler-ile-ilgili-sorular1. Cenaze ile ilgili bazı terimlerin anlamları?

Cenaze, ölü demektir. Ölmek üzere olan kimseye Muhtezar denir. Muhtezarın yanında Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet okumaya ve ölünün kabrinde yapılacak muayyen hitabeye de Telkin denir. Ölünün yıkanmasına Gasl-ı Meyyit, ölünün yıkanmasından kabre kadar lâzım gelen şeyleri tedarik etmeye de Techizât denir. Ölüyü kefenlemeye Tekfin denir.

2. Ölümü yaklaşan kimsenin sağ yanı üzerine yatırılması nedir?

Ölümü yaklaşan kimse, sağ yanı üzerine, kıbleye karşı çevrilir. Böyle yapmak sünnettir. Fakat bu hasta için zahmet olacaksa, olduğu hal üzere bırakılır.

3. Ölümü yaklaşan kimseden küfrü gerektiren sözler işitilirse ne yapılır?

Ölümü yaklaşan kimseden küfrü gerektiren sözler işitilirse o kimsenin küfrüne hükmedilmez ve ona Müslüman muamelesi yapılır.

4. Ölmek üzere olan kimseye şehadet kelimesi telkin edilir mi?

Ölmek üzere olan kimseye şehadet kelimesi telkin edilir. Bu telkin bil-icma sünnettir. Bu telkin şöyle yapılır: Can boğaza gelmeden önce, o kimsenin yanında, açıktan ve ona işittirecek bir şekilde “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhü” denir. Şehadet kelimesi bu kimsenin yanında tekrar edilir. Ve fakat sen de söyle denmez ve söylemesi için ısrar edilmez. Bu kimse şehadet kelimesini bir defa söylerse, telkin tekrar edilmez.