Cemaatla Kılınan Namazın Fazileti

By | 24 Eylül 2014

hasema

 

bayram-namaziiRasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Cemaatle kılınan namaz, ferdle kılınan namazdan 27 derece daha fa­ziletlidir.”

Ebu Hureyre (r.a.) dedi ki:

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Bir topluluk namazı cemaatle kılmayı unutmuştu. Rasûlüllah (s.a.v.) bu hususta, “Benim yerime birine namazı kıldırmasını istiyeyim ve ben o ce­maate gelmiyenlerin evini yakayım.” diye düşündüm, dedi. Başka rivayetler­de bu namazın yatsı namazı olduğu belirtilmiştir.

Hz. Osman’ın (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin ilk yarısını ibadetle ge­çirmiş gibi sevab alır ve sabah namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur.”

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kim namazları cemaatle doldurursa; gönlünü, ibadetle doldurmuş olur.”

Said İbni Müseyyib (r.a.) dedi ki:

“Yirmi yıldır müezzin ezanı okumadan camiye gider, oturarak cemaatı beklerim.”

Muhammed İbni Vasi (k.s.) buyurdu:

1-                       Allah için rızık peşinde koşularak harcanan vakit.

2-                       Hataya düşenin hatasını düzeltecek dost.

3-                       Cemaatle kılınan namaz.

Bu haller nefsi isteğimi kısıyor ve bana sevab yazılmasına sebep olu­yor.

Ubeyd İbni Cerrah (r.a.) bir cemaate imam olmuştu. Namazdan çıkınca onlara şöyle dedi:

—                      Namazdayken şeytan vesvese verdi, ancak benden daha faziletli olanı hatırladım, bundan böyle imam olmam, dedim.

Haşan Basri (k.s.) dedi ki:

—                      Alimlere muhalefet edenlerin arkasında namaz kılmayınız!

İmam-ı Nehâi (k.s.) buyuruyor:

“İlimsiz, liyâkatsız, insanlara imamlık yapan kişi, denizde su tartan in­san gibidir. Tartının az mı çok mu olduğunu bilemez.”

İbni Abbas (r.a.) buyurdu:

“Kim ezanı işittiği halde cemaate gitmiyorsa, o hayrı istemiyor, hayır da onu istemiyor demektir!”

Ebu Hureyre (r.a.) dedi ki:

“Ademoğlunun ezanı işitip cemaata gitmediği zaman, kulağına eritil­miş kurşun dökülmesi daha hayırlıdır.”

Rivayet edildiğine göre Meymun İbni Mehran, cemaatle namaz kılmak için camiye gitti. Cemaatın değişik sebeplerden dolayı dağıldığını söylediler. O şöyle dedi:

—                      Biz Allah içiniz ve Allah’a dönücüleriz, cemaatle kılınan namazı Bağdat şehrinin benim olmasına tercih ederim.”

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“— Kim iftitah tekbirini kaçırmadan kırk gün cemaatle namaz kılarsa Allah o kulu, nifaktan ve cehennemden uzaklaştırır.”

Rivayet edildiğine göre: Kıyamet günü, bir takım insanın yüzleri yıl­dızlar gibi parlar. “Melekler onlara” nasıl ameller yaptınız ki bu şekilde yü­zünüz parlıyor?”

Onlar şöyle cevap verirler:

“— Biz ezanı işittiğimizde hemen abdest alır ve cemaatle namazı kılar­dık.

Başka bir rivayette:

Melekler yüzleri ay gibi parlayan bir gruba rastlarlar.

Onlara:

—                      Nasıl ameller yaptınız ki, yüzünüz ay gibi parlıyor?, derler.

Onlar:

—                      Vakit girmeden önce abdest alır, sonra cemaate katılırdık, derler. Melekler yüzleri güneş gibi parlayanlara rastlarlar.

Onlara:

—                      Nasıl amel yaptınız da yüzünüz böyle parlıyor, derler.

Onlar:

Biz ezanı camilerde dinlerdik, diye cevap verirler, demiştir.