Cemaat İle İlgili Sorular – 7

By | 24 Eylül 2014

cemaat-ile-ilgili-sorular1. Safların hangisi daha efdaldır?

Cemaatle namaz kılarken; birinci safta durmak, ikinci safta durmaktan, ikinci safta durmak da üçüncü safta durmaktan daha efdaldır. Ayrıca; imama uyan kimseler için, en faziletli yerler, imama en yakın olan yerlerdir. Cenaze namazında safların en efdali son saftır. Cemaatle namaz kılarken, imamın tam arkasında, gerektiğinde imamın yerine geçecek en faziletli birinin durması da münasip olan hususlardandır.

2. İlk safta bulunmanın mükafaatı nedir?

Cemaatle namaz kılan mümin için ilk saffın, fazilet bakımından önemi büyüktür. Zira bu haliyle Allah’ın rahmetine nail olduğu gibi meleklerin de dualarına mazhar olur.

Peygamberimiz (s.a.v): “İlk saflarda bulunanlara Allah rahmet, melekler de dua eder” buyurmuştur. (Ebu Dâvûd) Ancak ilk safta namaza duracağım diye başkalarının omuzlarına basarak, ilk safa geçmeye zorlamak günaha götüren bir harekettir. îlk saftaki mükafatın hikmeti, camiye erken gelmekle açıklanmıştır. Ayrıca, farzdan sonra çıkmak isteyenlerin, ön saflarda durup, farzdan sonra cemaatin omuzlarına basarak çıkmaları da aynı şekilde hatadır.

Cuma günü ise; bu fazilet camiye erken gelmekle elde edilir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Üç şey vardır. Eğer insanlar, onlardaki fazileti bilselerdi develerin koşuşu gibi onların arkalarına düşüp koşacaklardı. Onlar da: Ezan okumak, namazın birinci safına yetişmek, sabahın erken saatinde cuma namazına gitmek!