Bütün Seneyi Oruçla Geçirme

By | 6 Aralık 2014

butun-seneyi-orucla-gecirmeEbu Katâde (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bütün seneyi oruçla geçiren kimsenin durumu ne olacak?’ diye soruldu. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Oruç tutmamıştır, iftarda etmemiştir -yada oruç tutmadı, iftar etmedi-’ buyurdu”

(Müslim, Siyam 196 (1162); Ebu Dâvud, Siyam 54 (2425); Tirmizî, Savm 56 (767); Nesâî, Siyam 73; İbn Mâce, Siyam 31 (1713)

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Devamlı oruç tutan kimse, oruç tutmamıştır ve iftar etmemiştir.”

(Nesâî, Siyam 71)

(Devamlı oruç tutan kişi, oruca alıştığı için fazlaca sevab almasını gerektirecek derecede meşakkate katlanmamış demektir. Dolayısıyla o kimse, sanki oruç tutmamış gibidir. İftar ettiği zaman da iftar edenlerin ulaştığı rahat ve lezzete erişemez. Bunun için de iftar etmiş sayılmaz.
Ayrıca “oruç tutmamıştır ve iftar etmemiştir” ifadesinden maksat, “O kimse, oruç tutmasın, iftar da etmesin” şeklinde beddua da olabilir.
Hadisteki bu ifadenin zahiri, senenin tümünü oruçla geçirmenin caiz olmadığına delalet etmektedir.)