Bu Salavâtı Üç Kere Okuyana Otuz Bin Sevap Verilir

By | 16 Eylül 2014

Bu Salavâtı Üç Kere Okuyana Otuzbin Sevap VerilirBu Salavâtı Üç Kere Okuyana Otuz Bin Sevap Verilir

Okunuşu :

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedidâni vestekbelel ferkadani vebel- liğ ruhahü ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslima kesiran kesira.”

Manası : 
“Allah’ım! Melevân, asarân, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) salât ve selâm eyle.

O’nun ve ehli beytinin ruhuna bizden saygı ve selâm ulaştır.

Bu salât-ı şerifeyi okumanın çok büyük fazileti olduğu beyan edilmektedir: Sıdku sadakatla, cânü gönülden, ihlâs ile, inanarak üç kerre okuyan kimseye sanki otuzbin defa salavatı şerifeyi ezberlemeli ve günde üç kerre okumalı ve büyük sevaba mazhar olmalıdır.