Boy Abdestinin Önemi

By | 29 Mayıs 2014

hasema

Boy Abdestinin Önemi

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Ayet:”Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dir­seklerinize kadar ellerini yıkayın. Başınızı da meshedin. Eğer cünüp ise­niz boy abdesti alın…” (Maide; 6)

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Hadis: “Kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. ” (Ebû Hureyre, Kütüb-ü Sitte, 2848)

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Hikâye:

Hz. Hanzala’yı Melekler Yıkadı

Ashabtan Hanzala’nın (ra) henüz yeni evlendiği günün gecesiydi. Pey­gamberimiz, ashâbını toplayarak Mekkeli müşriklere karşı harp yapılma­sı kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahâbiler tek tek evinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci, Hanzala’nın evine uğradı. Emri du­yan Hanzala, boy abdesti alma fırsatını bulmadan Uhud’a gitmek üzere hemen ashâbının arasına katıldı. Harp sona erince Müslümanlar Medi­ne’ye dönmeye başladılar. Harbe katılanların yakınları yollara sıralan­mışlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli olup, gece yarısı pey­gamberimizin emrine uyarak harbe giden ve şehitlik şerbeti içen Hz. Hanzala’nın dul hanımı da vardı. Resûlullah’a yaklaşarak: “Ey! Allah’ın Resûlu! Hanzala nerede?” diye sordu.

“Hanzala şehit oldu.”

Bunun üzerine Hanzala’nın hanımı: “Yâ Resûlullah, Hanzala, sizin emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katılmıştı. Bu sebeple, emir veriniz de kocamı bulsunlar ve yıkasınlar” dedi. Bunun üzerine Pey­gamberimiz hüzünlü bir şekilde “Sen Hanzala’yı hiç merak etme! Ben Hanzala’yı melekler tarafından yıkanırken gördüm” buyurdu.