Rüyada Örümcek Görmek

By | 29 Mayıs 2014

kuran

Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, din bütünlüğüne işârettir.

  • Rüyâda örümcek ağı görmek hile ve dalavereye işârettir.
  • Bazı yorumcular, Rüyada örümcek görmek rüyasını, hilekâr, düzenbâz ve dalevereci, zayıf ve tembel bir kimseye işâretle yorumlamıştır.
  • Rüyada örümcek görmek ve onun dokuduğu ağı (örümcek ağını) görmek, Cenâb-ı Allah’ın: “Halbuki evlerin en çürüğü her­halde örümcek yuvasıdır.” (Ankebût, 41) âyeti gereğince, rü yâ sahibinin zayıflık ve gevşekliğini (tembelliğini) ortaya koyar şeklinde yorumlanmıştır.
  • Bir kimsenin rüyâda evinin içinde birçok örümcek ağının bulunduğunu görmesi, fakirlik ve sıkıntıya, tembelliğe işârettir. Çünkü örümcek ağının çokluğu tembelliğe ve o evin bakımsızlığını ve süpürülüp temizlenmediğini göste­rir. Rüyâsında örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten, âcizlikten ve fakr-u zarûretten kurtulmaya işârettir şeklinde yorumlanmıştır.