Boşanan Kadın Nafakasını Nasıl Alır?

By | 4 Şubat 2015

bosanan-kadin-nafakasini-nasil-alirEvli bir kadın ister ric’i talakla, isterse bâin talakla boşansın, iddeti tamamlanıncaya kadar nafakasının kocası tarafından karşılanması gerekir. Kocası ölen bir kadına nafaka verilmez.

Bu hususta Talâk Sûresinin 5. ve 6. âyetlerinde meâlen şöyle buyurulur:

“Boşadığınız, fakat iddeti dolmamış kadınları gücünüz nisbetinde, kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapmalarına kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer güçlükle karşılaşırsanız çocuğu başka bir kadın emzirebilir.”

“Varlıklı olan kimse nafakayı varlığına göre versin. Rızkı ancak kendisine yetecek kadar verilmiş olan kimse, Allah’ın kendisine verdiğinden versin. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Allah güçlükten sonra bir kolaylık verir.