Bıyıkları Kısaltmak

By | 18 Kasım 2014

Rüyada Bıyık Görmek Ne Demek ?Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Bıyıklan iyice kısaltın. Sakalı uzatın’ buyurdu.
Abdullah ibn Ömer, hac yada umre yaptığı zaman başını traş ettirirken sakalını eliyle tutar, elinde tuttuğundan fazlasını makasla alırdı.”
Bir rivâyette “Bıyıkları kısaltın” ifadesi yer almaktadır.
Zeyd b. Erkam (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bıyığını kısaltmayan kimse, bizden değildir.”
Sünnete uygun olan bıyık kesmenin nasıl olacağı hususunda farklı hadisler olmasından dolayı imamlar da konuyla ilgili farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.İmam Malik: “Bıyıkları kazımak müsledir” demiş ve hadisteki kısaltmaktan maksadın, dudağın üzerine uzayanı almak olduğunu söylemiştir.Tahavî, İmam Şafii’den bu konuda bir rivâyet gelmediğini, ama Şafiî’nin ashabından Müzenî ve Rabî’nin bıyıkların iyice kısalttıklarını, bunun da İmam Şafii’den duyduklarıyla amel ettikleri izlenimini verdiğini söyler.