Bir Şey Yerken Ya Da İçerken Allah’a Hamd Etmek

By | 19 Kasım 2014

yemek-yeme-adabiEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu Yüce Allah, yemeği yiyip sonra da bundan dolayı Allah’a hamd eden yada suyu içip de bundan dolayı Allah’a hamd eden kuldan hoşnut olur.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’a hamd etmekle başlanılmayan her önemli şeyin (bereketi) kesilmiştir.”

Ebu Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman, Allah,meleklerine:
– ‘Kulumun çocuğunun ruhunu aldınız mı?’ diye sorar. Melekler de:
– ‘Evet’ derler. Allah:
– ‘Onun gönlünün meyvesini kopardınız mı?’ diye sorar. Melekler:
– ‘Evet’ derler. Allah:
– ‘Kulum ne dedi?’ diye sorar. Melekler:
– ‘Sana hamd etti ve ‘İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn’ dedi’ derler. Bunun üzerine Allah:
– ‘Bu kulum için cennette bir ev yapın ve o eve, ‘Hamd evi’ adını verin’ buyurur.”