Bir Kadının Eşi Hakkındaki Edebi Sözleri

By | 14 Temmuz 2014

feraceler

edebiyatİbni Sa’d Şa’bi’den şöyle bir olay nakleder. Bir kadın Hz. Ömer’e gelerek şöyle der: “Sana dünyanın en iyi insanlarından birini şikâyet edeceğim. Öyle iyi biri ki onu ancak onun yaptıklarını yapanlar geçebilir. Sabahlara kadar namaz kıldığı gibi gündüzleri de sürekli oruç tutar.” Bu sırada kadın utanır ve bana izin verin diyerek oradan ayrılmak ister. Hz. Ömer “Allah sana çok iyilik ver­sin. Gerçekten çok güzel övgüde bulundun. Artık gidebilirsin” der. Kadın dönüp gidince Kaab b. Misver radıyallâhu anh “Ey mü’minlerin emiri! Kadın sana çok kısa ve öz bir şikâyette bulundu.” Deyince Hz. Ömer şaşırarak “neyi şikâyet etti” diye sorar. Ka’b, kadının kocasından şikâyetçi olduğunu söyleyince Hz. Ömer Ka’b’dan, bir karar verip bu sorunu çözüme kavuşturmasını ister. Ka’b ilk anda “ben karar vereceğim, sende şahit olacaksın ha?” diyerek bu teklife şaşırır. Ancak Hz. Ömer “benim anlamadığım bir konuyu sen gerçekten güzel anladın” deyince Ka’b “bana onun kocası gerekli” der ve adam getirtilir. Ka’b adama şöyle der: “Hanımın senden şikâyetçi?” Adam “yeme içmede mi?” diye sorunca “hayır” der ve bunun üzerine kadın araya girerek şu beyitleri okumaya başlar:

Ey hikmetli ve olgun hâkim!

Mescidi, aşığımı yatağımdan engelledi.

ibadetleri de benimle yatmaktan.

Tereddüt etme gereken hükmü ver.

Gece de gündüz de yatmayan bu adam hakkında.

Bir kadın olarak onu övecek de değilim.

Bunun üzerine kocası da şunları söyler:

Onun yatağından ve döşeğinden beni soğutan,

İnenlerin korkuttuğu bir kişi olmamdır.

Nahl suresinde ve diğer altı uzun surede.

Ve Allah’ın kitabında bulunan diğer şiddetli tehditler.

Ka’b da şunları söyledi:

Onun da, senin üzerinde hakkı vardır ey adam!

Bu da akıllı kimsenin dört şeyden birini vermesidir.

Bunu ona ver ve

Hastalıklara karışma..

Allah’u Teala şöyle buyuruyor: “Size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dör­der olmak üzere nikâhlayım ” Üç gün oruç tut ve bir gün onun yanında oruca ara ver. Üç gece ibadet için kalk ve bir gece onun yanında gecele. Bunun üzerine Ömer radıyallâhu anh,: “Bu benim için diğerinden daha ilginç bir açıklama” der ve onu Basra’ya hâkim olarak atar.