Bir Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi?

By | 9 Şubat 2015

bir-kadin-tek-basina-hacca-gidebilir-miHanefî mezhebine göre yanında mahremi olmayan kadına hac farz değildir. Ancak Şafiî’ye göre, hacca gidecek kadının yanında itimat ettiği iki veya daha fazla kadın bulunması kâfidir. Hattâ yol güvenliği mevcut olduğu takdirde haccını tek başına da gidip yapabilir. Bir kadın, bu meselede Şafiî’yi taklit edebilir.

Hac ibadeti maddî durumu müsait, sağlığı yerinde, aklı başında kadın erkek her Müslümana farzdır. Bir Müslüman erkek, üzerine hac farz olduğu zaman nasıl geciktirmeden hacca gidiyorsa, kadın da aynı şekilde bu farzı yerine getirmeye çalışacaktır. Çünkü, haccın kadının İslâmî hayatında apayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Bir hadis-i şerifte bildirildiği üzere, “Hac kadının cihadıdır.”

Haccm edasının şartları içinde erkeklerden farklı olarak kadınlara mahsus bir şart daha vardır. O da, hacca gitmek üzere yolculuğa çıkacak olan bir kadının yanında eşi veya babası, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı, damadı ve yeğeni gibi ebedî olarak evlenmesi haram olan bir yakınının bulunması gerekir.

Hanefî mezhebine göre sözü edilen bu mahremlerinden birisi yanında bulunmayan kadına hac farz olmadığı gibi, yolculuğa çıkması da câiz değildir.

Getirilen ve şart kılınan bu sınırlama sadece hava yolculuğu için değil, dinen seferilik sayılan bir mesafeye (yaya 18 saatlik, 90 kilometrelik bir yola) kadının yanında kocası veya bir mahremi olmadan gitmesi de mahzurludur.

Şafiî mezhebine göre ise mesele farklıdır. Şafiî’ye göre, hacca gidecek kadının yanında kocası veya bir mahremi yahut itimat ettiği iki veya daha fazla kadın bulunursa kâfidir.

Bunlarla birlikte yola çıkar, hac farizasını yapıp gelirler. Hattâ yanına bir kadın yol arkadaşı bulan kadının hacca gitmesi farz olmasa da gittiği takdirde haccı sahihtir. Hattâ yol güvenliği mevcut olduğu takdirde haccını tek başına da gidip yapabilir.

Ancak nafile hacda kadının yanında mutlaka mahreminin bulunması lâzımdır. Yanında, hacca gidecek mahremi olan bir erkek bulunmayan kadın, bu meselede Şafiî’yi taklit edebilir.1