Beşeri Temizliğin Sünneti

By | 1 Ağustos 2019

Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edil­diğine göre, demiştir ki: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur;

“Beş şey peygamberlerin seçtiği eski sünnetlerdendir:

Bıyık kısaltmak.

Tırnakları kesmek.

Kasıkları traş etmek.

Koltuk altlarım yolmak.

Misvak kullanmak.” (Buhari, Kitabul libas. Müslim, Kitabut Taharet. Ebu Davud, Kitabut-Tereccül hadis 4198. İbn Mace, Kitabut Taharet hadis 292.)