Berat Kandilinin Fazileti Hakkında Hikaye

By | 5 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

berat kandilinin fazileti hakkında hikayeBerat kandilinin fazileti hakkında hikaye bize yol gösterici bilgi verici niteliktedir. Berat kandilinin fazileti hakkında hikaye Peygamber Efendimizden (sav) bize nakledilen hadis şeklindedir.Berat kandilinin fazileti hakkında hikaye şöyledir ;

Efendimiz anlatıyor: Şaban ayının on beşinci gecesinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi: “Ya Muhammed, başını semaya kaldır.” Sordum; “Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı: “Bu gece, Allah, rahmet kapıla­rından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanlar hariç hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devam­lı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kim­seler tövbe edinceye kadar, Allah onları bağışlamaz.”

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed başını kaldır.” Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısından bir melek şöyle sesleniyor: “Ne mutlu bu ge­ce rükû edenlere!” İkinci kapıda duran melek: “Bu gece secde edenlere ne mutlu!” Üçüncü kapıda duran melek: “Bu gece dua edenlere ne mut­lu!” Dördüncü kapıda duran melek: “Bu gece, Allah’ı zikredenlere ne mut­lu!” Beşinci kapıda duran melek: “Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu!” Altıncı kapıda duran melek: “Bu gece Müslümanlara ne mutlu!” Yedinci kapıda duran melek de: “Günahının bağışlanması­nı dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.” diye sesleniyordu.

Bunları gördükten sonra, Cebrail’e sordum: “Bu kapılar ne zamana kadar açık  kalacak?” Şöyle dedi: ‘Ya Muhammed, Allahu Teâlâ, bu gece, Kelb ka­bilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder.”