Bayram Namazı ile İlgili Sorular

By | 29 Eylül 2014

bayram-namazı1. Yılda kaç dini bayram vardır ve hangileridir?

Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda iki dinî bayram vardır.

2. Bayram namazlarının hükmü nedir?

Bayram namazları, şartlarım haiz her Müslüman üzerine vaciptir.

3. Bayram namazları kimlere vaciptir?

Cuma namazı farz olanlara bayram namazlarını kılmak vaciptir.

4. Bayram namazı kaç rekâttır?

Bayram namazları ikişer rekâttır, cemaatle kılınır.

5. Bayram namazlarının Cuma namazından farkı nedir?

Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir, namazdan sonra okunur. Okunmasa da namaz caizdir. Veya bayram namazından önce okunmuşsa tekrar iade edilmez. Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bir de diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere tekbir alınır. Bunlara zevâid tekbirleri denir.

İmam’ı Azam’a göre bu tekbirler Arefe gününün sabahından ertesi günün ikindisine kadar olan sekiz vakit farz namazın arkasından alınır.

6. Bayram günleri ne zamandır?

Ramazan bayramı: Ramazan ayının bitiminden sonra gelen Şevval ayının ilk günüdür.

Kurban bayramı: Zilhicce ayının onuncu günüdür.