Ayakta Su içmek İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

ayakta-su-icmek-ile-ilgili-hadislerEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), kişinin ayakta dikilerek su içmesini yasakladı.

Katâde: ‘(Enes’e,) ayakta dikilerek yemek yemek nasıldır?’ diye sorduk. Enes: ‘Bu daha şerli yada daha çirkin’ diye cevap verdi.”

(Müslim, Eşribe 113 (2024); Tirmizî, Eşribe 11 (1879); İbn Mâce, Eşribe 21 (3424); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/223)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden bir kimse, sakın ayakta dikilerek su içmesin. Kim unutur (da içer)se derhal kussun.”