Author Archives: Musa Furkan

Hedef Çocuğun Sevmesi Olmalıdır

Hedef Çocuğun Sevmesi Olmalıdır Bizim hem hoca olarak hem de kurum olarak gerekli dona­nıma sahip olmamız gerekir. Aksi takdirde sadece çocuğu değil ailesini de kaybederiz. Toplumun çekirdeklerinin de bu şekilde oluşmasına sebebiyet vermiş oluruz. Maalesef manevi eğitim deyince biz papağan gibi şakıya­cak bir eğitim sistemini algılıyoruz. Hedef Kur’an okuyabilme­sinden öte sevmesi olmalıdır. Kur’an’ı sadece lafız… Read More »

Eğitimde Aileyle Bütün Olma

Eğitimde Aileyle Bütün Olma Çocuklarımızın eğitim hedeflerini saptarken çocuğu tek ba­şına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Eğitimci olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak içine anne baba­yı da alan, aile eğitimini kapsayan, önem veren hedefler oluş­turmak zorundayız Okul öncesi eğitime anne-babanın katılabilmesi için, okul tarafından ailelerin program hakkında bilgilendirilmeleri hatta yazılı olarak programın verilmesi… Read More »

Okul Ev Zıtlığı

Okul Ev Zıtlığı Çocuk görerek, duyarak, taklit ederek öğrenir. Kişiliği de, Çevresinde görüp duyduklarına göre oluşur. Bundan ötürü­dür ki, din eğitimine en sağlıklı başlangıç, çocuğun, dinin ya­şandığı bir ortamda, hayatını dinin gereklerine göre düzenle­yen bir aile ya da çevre içinde bulunması ya da bulundurul­ması ile gerçekleşebilir. Evde farklı okulda farklı davranış ve sözlere muhatap olan… Read More »

Çocuklarda Ödülle Öğretim

Çocuklarda Ödülle Öğretim Ödülün yanlış kullanımı en az ceza kadar çocuklara zarar verebilmektedir. Bu nedenle çocuklarda ödül kullanımına dik­kat etmek gerekir. Ödül davranıştan öncesinde söylendiğinde, yani “Çocuğa şu kadar dua ezberlersen, şu ibadeti yapar­san sana şunu vereceğim” dendiğinde çocuk o davranışı ya­par. Ancak dua ve ibadeti kendisi için değil, ödül için yapar. Ödül ön plana… Read More »

Çocuklada Duygulan Örseleyerek Öğretim

Çocuklada Duygulan Örseleyerek Öğretim Çocuklar bazen eğitimcinin istediklerini yerine getirmezler ya da getiremezler. Bu durumda çocuklarla alay etmek, onları toplum içinde küçük düşürmek, eleştirmek, azarlamak çocuk­ların duygularını örselemek anlamına gelir. Çocuk bu olumsuz duygusunu bulunduğu mekan, bilgi ve kişi ile eşleştirir. Daha sonra camiye, hocaya ve dini değerlere karşı olumsuz duygu­lar besleyebilir. Bu nedenle eğitim… Read More »

Çocuklarda Tehdide Dayalı Öğretim

Çocuklarda Tehdide Dayalı Öğretim Tehdit birçok insanın hoşuna gitmez. Birisi bize tehditle bir iş yaptırmaya çalıştığında o işi pek yapmak istemeyiz. Tehdit­te amaç, öfke ile karşıdaki kişinin kalbine korku salıp ona iste­nilen davranışı yaptırmaktır. “Eğer şunu yapmazsan, o zaman görüşürüz.” demek bir tehdittir ve “ÇOCUK EĞİTİMİNDE” pek işe yaramaz. Üstelik aksi sonuçlar verebilir. Tehdit edilen… Read More »

Çocuğa Model Olma ve Taklit Yolu ile Öğretmek

Çocuğa Model Olma ve Taklit Yolu ile Öğretmek Çocuk eğitiminin en etkili yollarından biri çocuğa doğru rol modellerle buluşturmaktır. Çocuklar en çok model alma ve taklit yolu ile öğrenirler. Eğitimcilerin, çocuktan bekledikleri davranış­tan çocuğun önünde yapması ve çocukların bu sahneyi gözlemlemesi öğrenmeyi hızlandım. Eğitimcilerin anlattıklarını, bizzat kendilerinin yaşaması çocuk için en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.… Read More »

Çocuğa Somutlaştırarak Öğretmek

Çocuğa Somutlaştırarak Öğretmek Anlatılan konuyu görüntüye dökmek, aynı zamanda bil­ginin somutlaştırılmasını da sağlar. Böylece çocuklar hem gö­rüntü, hem de somutluk elde etmiş “olur ve öğrenmeleri hızla­nır. Hac ibadetini masa başında konuşarak anlatmak yerine bir Kâbe maketi ve oyuncak bebekler ile anlatmak daha doğrudur. Yemek adabını konuşarak değil de, örnek bir sofra kurup, can­landırma yaparak anlatmak… Read More »

Çocuk İçin Ayet, Hadis ve Dua

Çocuk İçin Ayet, Hadis ve Dua Çocuklara dua etmesini öğretme, bazı ayet ve hadisleri me­tin veya anlam olarak ezberden okumalarını öğretme etkinlik­lerini de sayabiliriz. Bunun gerekli olduğunu ve çocuk üzerin­de olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz. İ. Hakkı’nın, yakla­şık altı yaşına kadar çocuğa Kelime-i Tevhidi, Ayet-el Kürsi’yi, Haşr sûresinin son ayetlerini ve Mü’minûn sûresinin 116. Aye­tinin ezberletilmesi… Read More »

Çocukla Soru-Cevap İlişkisi

Çocukla Soru-Cevap İlişkisi Çocuk eğitimi hedeflerine varmada, faydalanılacak diğer bir sözlü öğretim etkinliği ise “soru-cevap”dır. Eğitimcinin çocukla karşılıklı soru-cevap şeklinde konuşmasıyla da bu hede­fe ulaşmak mümkün olabilir. Bu konuda İ. Hakkı’nın, Urvetu’l İslam isimli eserinin, Cevahiru’l İman bölümü örnek alınabilir. Müellif söz konusu eserinde şu soruları sormakta ve cevaplarını vermektedir. Mümin misin? Elhamdülillah şeksiz-şüphesiz müminim.… Read More »