Asaletle Övünme

By | 4 Aralık 2014

asaletle-ovunmeEbu Mâlik el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber salallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Ümmetimde cahiliyet adetlerinden kalma dört şey vardır ki, onları terk edemezler. Bunlar: 1. Asaletle övünme, 2. Soylara sövme, 3. Yıldızlarla yağmur isteme, 4. (Ölünün ardından üstü başı yırtıp başına toprak saçarak) feryadı figan etme’ buyurdu.

(Müslim, Cenaiz 29 (934); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/342, 343, 344, 402)

Iyâz b. Himâr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır

“Allah, bana; birbirinize karşı mütevazi olup alçakgönüllülük etmenizi, hiçbir kimsenin diğer bir kimseye karşı övünmemesini ve hiçbir kimsenin diğeri aleyhine bir istekte bulunmamasını vahyetti.”