Aşağılanmışlık, Değersizliğin Dışa Vurmuşudur

By | 1 Ağustos 2019

Bir insanın kendini aşağılanmış hissetmesi için gerçekten aşağılayıcı bir muameleye maruz kalması gerekmez. Kişiye değersizlik duygusunun yaşatılması o kişinin kendini aşağılanmış hissetmesi için yeterlidir.

Kişiler arasındaki eşitlik düzlemini bozan, birini diğerlerine tercih eden her türlü söz, bakış, ima o kişide değersizlik hissine yol açtığı gibi, tercih beklentisi içinde olanlara da aşağılandığım zannettirir…

Aşağılanmışlık hissi, çocukları sosyal çekinik hale getirir, duygusal gelişimi zarara uğratır…

Bir çocuğun başına gelebilecek en iyi şey, kendisini değerli hissettiren bir ebeveyne sahip olmaktır…