Ariye Nedir?

By | 12 Kasım 2014

Ariye Nedir?Ariye: Geçici olarak, vadesiz alınan yahut verilen emanet şey, ödünç.
Ariye, yararlanmak üzere alan kişinin yanında telef olursa İmam Şâfiî ile İmam Ahmed’e göre ariyenin değeri faydalanmak üzere alan kimseye ödettirilir. Ebu Hanife’ye göre ise ödettirilmez. Çünkü ariye, yararlanmak üzere alan kimsenin elinde bir emanet durumundadır. Bir kusuru olmadıkça kendisine ödettirilmez.
Şevkânî ise bu durumu şöyle özetlemektedir: Ariye veya vedia gibi meşru bir yolla geçici olarak teslim alman bir mal, teslim alanın hıyaneti sonucunda telef olursa malın kendisine ödettirilmesinin gerekliliği hususunda âlimler arasında bir ihtilâf yoktur. Fakat onun bir hıyaneti olmaksızın, unutma, yanılma veya gücü dışında kalan bir nedenle veya zayi olma, çalınma ve âfet gibi bir nedenle telef olması hâlinde ödettirilir mi, ödettirilmez mi? Bu gibi durumlarda teslim alanın bîr hıyaneti ve kusuru söz konusu değil iken kendisine ödettirilecek mi? Bu hadîsin zahirine göre ona tazmin ettirilir.