Annenin Çağrısına İcabet, Nafilelerin Önüne Geçer

By | 9 Ağustos 2014

feraceler

 

Unutkanlık İçin DuaAbid olan Cüreyc namaz kılarken anası gelir, onu çağırır. Ancak Cüreyc ana­sının çağırmasına icabet etmez. Bir kaç defa çağırır her seferinde cevap vermez. Bunun üzerine onun hakkında bedduada bulunur; Allah’ım! Cüreyc’e fahişele- dn yüzlerini göstermeden canını alma…!

• Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre’den rivayet ederler, Ebu Hureyre radıyallâhu anh dedi ki: Beşikte sadece iki çocuk konuşmuştur. Meryem oğlu İsa (a.s). Cüreyc’in davasındaki çocuk.

Cüreyc abid bir zat idi. Kendisine manastır edinmişti, orda dururdu. Bir gün namaz kılarken annesi gelir.

“Annesi şöyle demiş:

–         Ya Cüreyc! (Ben senin annenim, benimle konuş! Annesi ona namaz kılar­ken tesadüf etmiş). Cüreyc:

–         Allah’ım! Biri annem, biri namazım! Demiş ve namazını tercih etmiş. Bu­nun üzerine annesi dönmüş. Sonra ikinci defa tekrar gelerek:

–         Ya Cüreyc! (Ben senin annenim. Binaenaleyh benimle konuş! ( demiş. Cü­reyc:

–         Allah’ım! Biri annem, biri namazım! Demiş ve (yine) namazını tercih etmiş. Annesi de:

–         Allah’ım! Şüphesiz bu Cüreyc’dir. O benim oğlumdur. Kendisiyle konuş­tum, fakat o benimle konuşmayı kabul etmedi. Allah’ım! Ona fahişeleri göster­medikçe canını alma! Demiş.

Humeyd: Annesi onun fahişe fitnesine düşmesi için dua etseydi, bu fitneye düşerdi, demiş. (Ve sözüne devamla…) Şunları söylemiş: İsrail oğulları onun ibadetini kendi aralarında konuşurlarken, güzelliği dillere destan olan bir fahişe kadın; isterseniz onu yoldan çıkarırım demiş. Cüreyc’in yanına gelmiş ama cü­reyc ona bakmamış bile. Bir koyun çobanı onun manastırına sığınırmış. Derken bu kadın çoban ile zina etmiş. Kadın hâmile kalmış. Ve bir oğlan doğurmuş. Kendisine:

–         Bu ne? Demişler.

–         Şu manastırın sahibindendir, demiş. Bunun üzerine köylüler baltalarıyle, bel kürekleriyle gelmişler ve Cüreyc’e seslenmişler. Fakat onu namaz kılarken bulmuşlar. Bu sebeple onlarla konuşmamış. Manastırını yıkmağa başlamışlar. Bunu görünce yanlanna inmiş ve ne oluyor sizlere demiş. Kendisine:

–         Şu kadına sor! Demişler. Onunla zina ettin ve senden çocuk doğurdu. O da gülümsemiş. Sonra bebeğin başını sıvazlayarak:

–         Senin baban kim? Demiş. Bebek:

–         Benim babam koyun çobanıdır!., demiş. Köylüler çocuktan bunu işitince (Cüreyc’e) :

–         Senin manastırından yıktığımız yeri altın ve gümüşle bina edelim, demişler.

O:

–         Hayır! Lâkin siz onu eskisi gibi toprakla yapın! Demiş. Sonra manastıra çıkmış.”

Açıklama:

İmam Nevevi -radıyallâhu anh- bu hadis hakkında şunu der: Cüreyc namaz­dayken anası onu çağırıyor ama o namazı tercih ediyor. Bunun üzerine anası ona bedduada bulunuyor ve bedduası kabul ediliyor.

Bununla ilgili olarak âlimler şunu söylerler; Bu hadisten anladığımız, onun için doğru olan anasına icabet etmesiydi. Çünkü o nafile namazındaydı. Nafile namaza devam etmek vacip değil müstehaptır. Anneye icabet etmek ve ona iyi davranmak vaciptir. Ona isyan etmek ise haramdır. Namazını kısa tutup ona icabet ettikten sonra namazına dönebilirdi. Fakat böyle yapmamasının hikmeti, anasının onu ibadethanesinden mahrum edeceğini, ya da dünya ile meşgul edip sevdiği ve yapmaya kararlı olduğu ibadetlerinden alıkoyma korkusu yaşamış olması ihtimalidir.