Allahtan Salih Evlatlar Talep Etmek

By | 10 Eylül 2014

feraceler

 

Dua İle İlgili HadislerYüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Artık onlara (hanımlarınıza) yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığını talep edin”.

Ma’kil b. Yesar, Rasûlullah’m şöyle dediğini rivayet ediyor:

“Bir adam Rasûlullah’a gelerek:

“Ben soylu ve güzel bir kadın buldum, yanlız çocuk doğurmuyor. Onunla evleneyim mi?” diye sordu. Resûl-ü Ekrem de:

“Hayır, diye cevap verdi. Derken adam ikinci defa geldi. Rasûlullah yine menetti. Sonra üçüncü defa geldi. Bunun üzerine Resul’ü Ekrem:

“Doğurgan kadınlarla evleniniz. Çünkü ben, sizin çokluğunuzla iftihar ede­ceğim” buyurdu.

Enes, Rasûlullah’m şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Çocuk doğuran kadınlarla evleniniz. Zira ben, kıyamet gününde sizin çok­luğunuzla iftihar edeceğim”

 

Hz. Aişe, Resul-ü Ekrem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Nikâh, benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz, zira ben kıyamet gününde ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.