Allahtan Bir Şey İstemek

By | 19 Kasım 2014

Allaha teslimiyetAbdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın lütfundan isteyin. Çünkü Allah, kendisinden istenilmesini sever. İbadetlerin en üstünü, sıkıntının giderilmesini beklemektir.”
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birisi her çeşit ihtiyacını Rabbinden istesin. Hatta koptuğu zaman ayakkabısının bağını bile (Allah’tan) istesin.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim Allah’tan (kibirli davranarak bir şey) istemezse Allah o kimseye gazap eder.”
Muâz b. Cebel (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir adamın: ‘Ey Celâl ve İkram sahibi’ şeklinde dua ettiğini işitti. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Dua kapısı senin için açıldı. (Dilediğini iste!’ buyurdu.
Yine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir adamın: ‘Allahım! Senden sabır isterim!’ dediğini işitti. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Sen, Allah’tan bela istemiş oldun. O’ndan afiyet dile!’ buyurdu.”
Mâlik b. Yesâr es-Sekûnî’den rivayet edildiğine göre, Rasulullah(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’tan bir şey istediğiniz zaman avuçlarınızın içiyle isteyin, dışıyla istemeyin.”