Allah’ın Zati Sıfatları Altıdır

By | 2 Haziran 2015

allahin-zati-sifatlari-altidirVücûd, Kıdem, Beka, Vahdâniyyet, Muhâlefetün-lilhavâdis, Kıyâm-binefsihi.
1. Vücûd; (Var olmak) Allâh vardır, varlığı zâtının gereğidir. Yokluğu ise, aslâ düşünülemez bile (muhâldir).
2. Kıdem; (Ezelî olmak) Allâh’m varlığının evveli/başlangıcı olmaması demektir.
3. Bekâ; (Varlığının âhıri/sonu olmaması) demektir.
4. Vahdâniyyet; (Bir olmak) Allâh, zâtında, sıfatında birdir/tektir.
5. Muhalefetün-lirhavâdis; (Yaratılmışlara benzememek) yâni; Allâh’ın hiçbir benzeri olmaması demektir.
6. Kıyâm-Binefsihi; (Bizatihi, kendi varlığıyla var olmak, varlığı başkasının yardımıyla olmamak) yani Allâh varlığında hiçbir şeye muhtaç değildir, demek olur.