Allahın Sevdiği İki Kelime ve Allah İndinde En Sevimli Söz

By | 16 Eylül 2014

AllahAllahın Sevdiği İki Kelime

Okunuşu : “Sübhânallâhi ve bihamdihi. Sübhanallahil azîm.”

Manası :  “Allahü Teâla’yı teşbih ederim, hamd O’na mahsustur. Azim olan Allah’ı teşbih ederim” demektir.

Allah İndinde En Sevimli Soz

Manası : “Allahü Teâlayı teşbih ederim, bütün noksan ve eksikliklerden tenzih ederim. Ve O’na hamdederim, bütün hamdü sena (övgüler) Allah’a mahsustur” demektir.

İzah : “Müslim’in Ebu Zerr’den (r.a) rivayet ettiği hadisiI şerifte: Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor:
Manası : “Allah indinde (katında) sözün en çok sevimli olanı, Allahü Teala’nm en çok sevdiği kelam, en güzel söz:
“Sübhanallahi ve bihamdihi” cümlesini söylemektir, demektir. “Alla- hümme innâ uridu en uceddidel imâne tecdiden bi kavli lâilahe illallah Muhammedin resulullah”

Allahü Teâla yanında en çok sevimli olan bu cümlede, Allahü Teâla’yı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek, eksikliklerden uzak tutmak, ve kemal sıfatlarda vasıflamak hususu vardır.

Teşbih etmek, Allahü Teâla’ya karşı en büyük ta’zim ifade eden bir cümledir. Bu teşbihi okumak ve devam etmek insanı ruhen yükseltir, terakki ettirir.