Allah’ın Kudreti

By | 8 Şubat 2014

Allah'ın Kudreti

Allah’ın Kudreti ile ilgili Ayet: “Allah’ın her şeye kudreti yeter.”  (Bakara; 284)

Allah’ın Kudreti ile ilgili Hadis: “Nefsim kudret elinde olan Allah (cc)’ (adına) söz veriyorum ki: Ben Cennetliklerin yarısının sizden olmasını kuvvetle arzu etmekte­yim. Çünkü ümmetlerle kıyaslanınca sizin örneğiniz, siyah öküzün deri­si üzerindeki beyaz bir tüy gibidir. Yahut da eşeğin ön ayaklannm iç taraflarında bulunan daire şeklindeki mühre gibidir”

(Sahih-i Müslim; 327)

Allah’ın Kudreti ile ilgili Hikâye:

Allah’ın Kudreti Yanında Basit Bir İş

Mekkeli müşrikler, ne eziyet ve işkencelerin, ne de makam, mevki, mal ve servet tekliflerinin Peygamber Efendimiz’i bir an bile davasında tereddüde düşürmediğini artık kesinlikle anlamışlardı. Bu sebeple, kar­şısına değişik tekliflerle çıkmaya başlıyorlardı.

Bir gün Peygamber Efendimiz’e , “Rabbine dua et. Eğer Safa Tepesini bizim için altına çevirirse, biz o zaman seni tasdik eder, sana iman ede­riz!” dediler.

Bu iş Allah’ın kuvvet ve kudreti yanında basit bir hadiseydi. Müşrikler, böylesine herhangi bir insanın yapamayacağı şeyleri Peygamber Efendimiz’e teklif etmekle adeta kendilerini teselli etmeye çalışıyorlardı. “Bakın işte bu is­teğimizi yerine getiremedi. Öyleyse neden iman edelim?” demek istiyorlardı.

Resul-i Ekrem Efendimiz, “Teklifiniz yerine gelirse, bu dediğinizi ger­çekten yapar mısınız?” diye sordu. Hep birden, “Evet, yaparız” dediler.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, ellerini açarak kudreti son­suz Allah’a yalvarmaya başladı. Elbette, Resul’ün niyazı cevapsız kala­mazdı. Anında Cebrail (a.s.) gelerek, “Allahu Teâlâ, seni selâmlıyor ve is­tersen, onlara Safa Tepesini altın yapayım. Ancak, bundan sonra da on­lardan kim inkâra kalkışırsa, varlıklarımdan hiçbirine yapmadığım bir azapla onları azaplandırırım. Yok, istersen onlara tevbe ve rahmet kapı­larını açık bırakayım, diyor” dedi.