Allah’ın Kıskanması

By | 17 Kasım 2014

Allah'ın birliğiEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu Allah kıskanır. Mümin de kıskanır. Allah’ın kıskanması, mümin kimsenin Allah’ın haram kıldığı şeyi işlemesidir.”
Allah’ın kıskanması; bir şeyi mümin kuluna men etmesi ve haram kılmasıdır.
Nevevî bu konuda şöyle der: “Bunun hakikati, kullar için maslahat olmasıdır. Çünkü kullar, Allah’a övgüde bulunurlar. O da, onlara sevab verir. Bu suretle de bundan kullar faydalanırlar. Yüce Allah ise bütün alemlerden ganîdir. O’na kulların övgüde bulunması kendisine bir katkı sağlamadığı gibi, övgüyü terk etmeleri de O’na bir zarar vermez”